Przejdź do treści

Regulamin świadczenia usług

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”
W związku z tym informujemy cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Jakich danych dotyczy zgoda? Zgoda dotyczy danych, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze strony internetowej oraz innych funkcjonalności portalu OEMatic  Tomasz Mazurkiewicz, w tym zapisywanych w plikach cookies.

Kto administruje Twoje dane?
Administratorem twoich danych będzie Tomasz Mazurkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: OEMatic Tomasz Mazurkiewicz, ul. Stanisława Staszica 86a 96-500 Sochaczew.

W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do wykonania umówionej usługi przedsiębiorstwa OEMatic przez Administratora danych osobowych, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO czyli od 25 maja 2018 roku. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

1. Informacja o Administratorze
Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za ich pośrednictwem serwisów: oematic.pl jest OEMatic Tomasz Mazurkiewicz z siedzibą w Sochaczewie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Stanisława Staszica 86a 96-500 Sochaczew) NIP: 8371385458 REGON: 140005028 (dalej: Administrator, OEMatic lub Usługodawca);

2. Obowiązki informacyjne Administratora
Jako Administrator mamy względem Państwa rozszerzony obowiązek poinformowania Państwa o wszystkich ważnych aspektach przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych:
– w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie prawnej
– w jakim zakresie
– komu udostępniamy lub przekazujemy do przetwarzania Państwa dane;
– czy przekazujemy te dane do państw trzecich;
– do kogo możecie się Państwo zwrócić u nas w sprawie przetwarzania tych danych;
– czy wreszcie o przysługujących Państwu prawach w związku z ich przetwarzaniem.

2. W jaki sposób chronimy państwa dane?
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa praw i wolności i zapewniamy, że Państwa dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
– zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

5. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?
Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapewnienie Państwu możliwości wykonania usługi naprawy sprzętu elektronicznego. Wszystkie inne cele przetwarzania danych mają związek z celem głównym, a jest to m.in. zbieranie danych pozwalających najlepiej dopasować nasza ofertę do Państwa oczekiwań, wykorzystywanie Państwa danych w procesie płatności za naszą usługę, czy zbieranie danych potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania przez Państwa z naszego serwisu. Wszystkie dane przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi celami, podstawami i zakresem przetwarzania danych opublikowanymi w naszej Polityce prywatności.

6. Komu możemy udostępniać Państwa dane?
Państwa dane osobowe mogą udostępniane lub przekazywane do przetwarzania:
– naszym pracowniom i współpracownikom, żeby mogli realizować swoje czynności związane z obsługą serwisu,
– przewoźnikom i operatorom pocztowym,
– platformom płatniczym,
– różnego rodzaju wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, wspomagającym nas przy realizacji zadań serwisu,
– organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi,
– firmom windykacyjnym, kancelariom prawniczym, sądom i innym podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń.
Zapewniamy, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, podobny instrument prawny lub w oparciu o obowiązek prawny.

7. Jak długo przetwarzamy dane?
Państwa dane są przetwarzane do czasu realizacji zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku, kiedy podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda – do czasu wycofania
tej zgody. Państwa dane mogą być przetwarzane dłużej niżby to wynikało z powyższych zasad, jeśli obowiązek prawny, np. prawo podatkowe nakazuje przechowywanie tych danych przez
oznaczony w przepisach okres lub gdy niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo dane stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej

8. Jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych? Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez OEMatic Tomasz Mazurkiewicz. przysługuje:
– prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO,
– prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych);
– prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego;
– prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

9. Czy musicie Państwo podać nam swoje dane?
Podanie danych osobowych przy rejestracji w serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi Państwu zawarcie umowy na korzystanie z funkcjonalności serwisu OEMatic. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez oematic.pl