Przejdź do treści

Warunki płatności

Akceptowaną metodą płatności z tytułu świadczonych usług jest płatność przelewem na rachunek bankowy Serwisu.

Termin płatności należności przypada na 7 dni od daty otrzymania przez klienta faktury z tytułu wykonanej usługi.

Rachunek lub faktura z tytułu świadczonych Usług zostają dołączone do urządzeń podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail klienta, w zależności od woli klienta.

Składając zamówienie na usługi świadczone przez oematic.pl wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.